Projekta “Sabiedrības informēšana par klimata pārmaiņu izraisītajām sekām Latvijas ezeros” stāsts - EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti
Visas
programmas
Program icon
Pētniecība
un izglītība
Program icon
Reģionālā attīstība un kultūra
Program icon
Starptautiskā policijas sadarbība
Program icon
Aktīvo iedzīvotāju fonds
Program icon
Korekcijas
dienesti
Program icon
Bizness un
inovācijas
Program icon
Klimats
un vide
Program icon
Sociālais dialogs-pienācīgs darbs
Program icon
Divpusējās sadarbības fonds
Program icon

Projekta “Sabiedrības informēšana par klimata pārmaiņu izraisītajām sekām Latvijas ezeros” stāsts

Latvijas ezeru veselība

Projekta “Sabiedrības informēšana par klimata pārmaiņu izraisītajām sekām Latvijas ezeros” īstenotājs Vides risinājumu institūts (VRI) ir zinātniskā organizācija, kas, apvienojot Latvijas un ārvalstu zinātniekus, praktiķus un moderno tehnoloģiju sniegtās iespējas, veic starpdisciplinārus pētījumus un izstrādā pielietojamus risinājumus ilgtspējīgai dabas resursu izmantošanai un vides kvalitātes uzlabošanai.

Konstatējot, ka Burtnieka ezerā un Alūksnes ezerā novērojama pastiprināta zilaļģu ziedēšana vasaras sezonās un, ka abas šīs ūdenstilpnes ir populāras atpūtas vietas vietējiem iedzīvotājiem un tūristiem, projekta īstenotājs VRI nolēma izstrādāt projektu, kas vienlaikus ļautu gan padziļināti izpētīt zilaļģu ziedēšanas fenomenu, gan informēt sabiedrību par klimata pārmaiņu lomu ezeros notiekošajos ekoloģiskajos procesos.

“Sākotnēji izkristalizējām, kāds būtu topošā projekta mērķis. Tas, savukārt, tālāk kalpoja kā karkass turpmāk veicamajiem darbiem. Atradām projekta partnerus, kuriem izvirzītais projekta mērķis arī šķita saistošs un interesants. Nākamais solis bija kopējiem spēkiem izplānot projekta darbu detalizētu plānu un galu galā to sākt realizēt.” Par projekta sagatavošanās darbiem stāstīja VRI pārstāve Marta Dieviņa

Projekta īstenošanā piedalījās Latvijas Hidroekoloģijas institūts (LHEI). LHEI kā partneri tika piesaistīti, lai papildinātu VRI zinātniskā personāla kompetences. Iepriekš minētais partneris bija atbildīgs par Burtnieku un Alūksnes ezera fizikāli-ķīmisko faktoru izpēti, kā arī zilaļģu toksīnu produkcijas un akumulācijas barības ķēdēs izpēti.

Par projekta norisi Marta Dieviņa stāstīja: “Sākotnēji apkopojām jau pieejamo informāciju par Burtnieku un Alūksnes ezera zooplanktona, zoobentosa un zivju sabiedrību, fizikāli – ķīmiskajiem faktoriem, kā arī zilaļģu toksīnu produkciju un akumulāciju barības ķēdēs. Tālāk pavasara, vasaras un rudens sezonā veicām ūdens, zooplanktona, zoobentosa un zivju paraugu ievākšanu. Pētījām Burtnieka un Alūksnes ezera barības ķēdes, pārbaudījām, cik daudz toksīnu ir dažādās zivīs, ko cilvēki var potenciāli lietot uzturā. Vasaras sezonā organizējām informatīvi izglītojošus pasākumus, kuros pašvaldības pārstāvjiem, vietējiem iedzīvotājiem, kā arī visiem interesentiem stāstījām par mūsu projektu, par Burtnieka un Alūksnes ezeru, tajos esošajiem dzīvajiem organismiem. Rudens sezonas paraugu ievākšanas procesā iesaistījām arī skolēnus un studentus. Projekta gaitā veicām projekta popularizēšanu radio raidījumos, kā arī televīzijas sižetos. Projekta noslēgumā organizējām  populārzinātnisku un preses konferenci, kurā informējām sabiedrību par veiktā pētījuma rezultātiem. Uzskatam, ka projektu izdevās realizēt kā plānots.”

Projekta rezultātā tika īstenots pētījums par klimata pārmaiņu izraisītajām sekām Latvijas ezeros, kā arī īstenoti dažādi informējoši pasākumi par iegūtajiem rezultātiem.

Projekta īstenotāji turpinās veikt Latvijas ezeru un upju izpēti, informēt cilvēkus par iegūtajiem rezultātiem, kā arī prezentēt tos dažādās Latvijas un starptautiskajās konferencēs.

Projekta līguma Nr. 2/EEZLV02/ 14/GS/006/012

Nodibinājums “Vides risinājumu institūts” projekts “Sabiedrības informēšana par klimata pārmaiņu izraisītajām sekām Latvijas ezeros”

Kopējais finansējums 86 857,00 EUR;  programmas līdzfinansējums 78 171,00 EUR

Īstenošanas periods: 22.04.2015. – 30.04.2016.

Sagatavoja: Kārlis Turks

Attīstības instrumentu departamenta

Nacionālo un ārvalstu atbalsta instrumentu nodaļas

Vecākais referents

Tel. +371 67026522

E-pasts: karlis.turks@varam.gov.lv

Piesakies jaunumiem

Saņem paziņojumus par jaunākajiem konkursiem, ziņām un pasākumiem programmās, kuras svarīgas tieši Tev!

Ziņo par pārkāpumiem

Ieviešanā sekojam labas pārvaldības principiem un ieviešanas porcess ir atklāts, caurspīdīgs un izsekojams. Ja tev ir aizdomas par pārkāpumu - ziņo!