Projektā sasniegtais līdz 2016.gada aprīlim - EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti
Visas
programmas
Program icon
Pētniecība
un izglītība
Program icon
Reģionālā attīstība un kultūra
Program icon
Starptautiskā policijas sadarbība
Program icon
Aktīvo iedzīvotāju fonds
Program icon
Korekcijas
dienesti
Program icon
Bizness un
inovācijas
Program icon
Klimats
un vide
Program icon
Sociālais dialogs-pienācīgs darbs
Program icon
Divpusējās sadarbības fonds
Program icon

Projektā sasniegtais līdz 2016.gada aprīlim

2016.gada 30.aprīlis projektā ir nozīmīga robežšķirtne.

Pirms projekta īstenošanas termiņa pagarināšanas līdz 2016.gada 31.decembrim, tieši 30.aprīlis bija noteikts par projekta noslēguma datumu.
2016.gada 24.martā, līgumā paredzētajā termiņā un apjomā, SIA “Re&Re” izpildījumā  noslēdzās Olaines cietuma (Latvijas cietumu slimnīcas) Atkarīgo centra būvniecība. Atkarīgo notiesāto resocializācijas un uzturēšanas vajadzībām trīs korpusos paredzētas grupu un individuālo nodarbību telpas, plašas mācību klases un sporta zāle, telpas mantu un aprīkojuma glabāšanai, veļas mazgāšanai un ēdiena sadalei. Atbilstošas telpas paredzētas arī personālam. Dzīvojamās telpās, kuru vidū ir arī telpas personām ar īpašām vajadzībām iespējams vienlaikus izmitināt divus simtus notiesāto klientu. Katrai no astoņām centra apakšnodaļām piešķirts nosacīts tematiskais motīvs, kas panākts ar atbilstošiem krāsu akcentiem. Īpaša vērība centrā piešķirta mūsdienīgiem drošības risinājumiem.
Līdz objekta nodošanai ekspluatācijā vēl atliek veikt vienīgi labiekārtošanas darbus centram pieguļošajā teritorijā. Savukārt līdz klientu uzņemšanai centrā, kas plānota šī gada augustā – nomainīt esošo žogu ar jaunu teritorijas nožogojumu. Maijā noslēgsies atklātais konkurss aprīkojuma un inventāra piegādei un uzstādīšanai, vasaras periodā, paredzēts pilnībā aprīkot sporta zāli, klases un trīs apakšnodaļas, kuras paredzēts atklāt tūdaļ pēc pirmo klientu uzņemšanas centrā. Viena no apakšnodaļām pildīs izvērtēšanas nodaļas funkcijas, viena darbosies pēc Norvēģijā aprobētās programmas “Pathfinder” metodikas un viena – pēc Polijā aprobētās programmas “Atlantis” metodikas.
4.aprīlī noslēdzās centra personāla pirmās grupas mācību cikls Ieslodzījuma vietu pārvaldes Mācību centrā un šobrīd centra vadītājs, vietnieks un divdesmit trīs jaunie speciālisti devušies praksē. 2.maijā jaunu, sešu mēnešu mācību ciklu atbilstoši šim mērķim izstrādātai programmai, uzsāks personāla atlases komisijas nokomplektētā otrā grupa divdesmit trīs amatpersonu sastāvā. Uz šo brīdi speciālisti jau saņēmuši Norvēģijas partneru konsultācijas darbam ar atkarīgajiem notiesātajiem, līdzīgam uzdevumam tiks pieaicināti arī Polijas partneri. Sadarbības veicināšanai uzsākta komunikācija ar nevalstiskajām organizācijām.
Kopumā zināšanas dažādās jomās projekta ietvaros jau saņēmis 451 Ieslodzījuma vietu pārvaldes un Valsts probācijas dienesta speciālists, ievērojama daļa no tiem – piedaloties divos un vairāk semināros. Tādējādi, dažādu izglītības pasākumu apmeklējumu skaits projektā kopumā sastāda 743 dalībniekus. Uz šo brīdi pilnībā noslēdzies informatīvo lekciju cikls, kas norisinājās dažādās ieslodzījuma vietās, motivējošās intervēšanas prasmju apguves nodarbību cikls, kā arī risku un vajadzību novērtēšanas prasmju apguves nodarbību cikls. Paralēli uzsākti arī koordinatoru sagatavošanas kursi sekmīgas klientu atlases nodrošināšanai. Pavisam, atlasei piesaistīti desmit koordinatori, kas pārstāv septiņas ieslodzījuma vietas un Ieslodzījuma vietu pārvaldes centrālo aparātu.
Īpaši sagatavotu speciālistu darba grupas nokomplektētas gan koordinatoru sagatavošanai, gan centra personāla mācību programmas aprobācijas rezultātu analīzei, gan arī centra darbības normatīvā regulējuma izstrādei. 21.aprīlī Saeima pirmajā lasījumā apstiprināja atbilstošus grozījumus Sodu izpildes kodeksā, maijā noslēgsies īpaši centra regulējumam paredzētu iekšējās kārtības noteikumu projekta izstrāde.
Būtiskākās no atlikušajām aktivitātēm papildus minētājām ir resocializācijas pasākumu uzsākšana klientiem jaunizveidotajā centrā, klientu atlase, ieskaitot iesaisti valsts valodas kursos atlases procesā, pētījums, kā arī ieslodzījuma vietu amatpersonu semināri par sociālo prasmju programmas vadīšanu.
Centra personāla atlase pagarināta līdz 2016.gada 1.jūnijam.

Piesakies jaunumiem

Saņem paziņojumus par jaunākajiem konkursiem, ziņām un pasākumiem programmās, kuras svarīgas tieši Tev!

Ziņo par pārkāpumiem

Ieviešanā sekojam labas pārvaldības principiem un ieviešanas porcess ir atklāts, caurspīdīgs un izsekojams. Ja tev ir aizdomas par pārkāpumu - ziņo!