TM valsts sekretārs R.Kronbergs: Veiksmīgi norit reforma īslaicīgās aizturēšanas vietās - EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti
Visas
programmas
Program icon
Pētniecība
un izglītība
Program icon
Reģionālā attīstība un kultūra
Program icon
Starptautiskā policijas sadarbība
Program icon
Aktīvo iedzīvotāju fonds
Program icon
Korekcijas
dienesti
Program icon
Bizness un
inovācijas
Program icon
Klimats
un vide
Program icon
Sociālais dialogs-pienācīgs darbs
Program icon
Divpusējās sadarbības fonds
Program icon

TM valsts sekretārs R.Kronbergs: Veiksmīgi norit reforma īslaicīgās aizturēšanas vietās

Trešdien, 16. martā, Tieslietu ministrijas valsts sekretārs Raivis Kronbergs piedalās starptautiskās zinātniskās konferences „Personas tiesību un brīvību ievērošanas pamatprincipi un ierobežošanas samērīgums policijas darbā” atklāšanā. Konference tiek rīkota Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas „Latvijas korekcijas dienestu un Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu reforma” ietvaros.

Projekta mērķis ir uzlabot standartus īslaicīgās aizturēšanas vietās – infrastruktūras attīstību, kā arī atbilstošu apmācību nodrošināšanu darbiniekiem.

R.Kronbergs, atzīmējot veiksmīgo Tieslietu ministrijas, Iekšlietu ministrijas un Valsts policijas sadarbību projekta realizēšanā, uzsver:

„Lai gan projekta īstenošana tika uzsākta tikai pirms nepilniem diviem gadiem, paveikts ir ļoti daudz – gan uzlabota infrastruktūra īslaicīgās, pagaidu un ilglaicīgās aizturēšanas vietās, gan izstrādātas apmācību programmas un pilnveidoti normatīvie akti.

Esmu patiesi gandarīts, ka šāds sadarbības modelis efektīvi darbojas, un Tieslietu ministrijai bija iespējams sniegt ieguldījumu iekšlietu sistēmas attīstībā atbilstoši Eiropas Padomes rekomendācijām un starptautiskajiem cilvēktiesību standartiem.”

Projekta ietvaros tiek renovētas un aprīkotas īslaicīgās aizturēšanas vietas un pagaidu turēšanas vietas. Sadarbībā ar Eiropas Padomi ir izstrādāta rokasgrāmata īslaicīgās aizturēšanas vietu personālam – visaptverošs praktiskais materiāls par cilvēktiesību jautājumiem. Tāpat ir notikušas pieredzes apmaiņas vizītes un konsultācijas ar partneriem – Igaunijas Drošības Zinātņu akadēmiju, Igaunijas Policijas un Robežsardzes pārvaldi un Eiropas Padomi un Eiropas Cilvēktiesību tiesu. Projekta ietvaros ir izstrādāti priekšlikumi un pieņemti grozījumi vairākos Ministru kabineta noteikumos un likumos attiecībā uz kārtību, kādā personas tiek ievietotas un turētas pagaidu aizturēšanas vietās. Attiecībā uz personāla apmācību, projekta ietvaros ir izstrādātas divas profesionālās mācību programmas un apmācīts jau 101 darbinieks.

Projekts uzsākts 2014. gada 6. maijā, īstenošanas termiņš – 2016. gada 31. augusts. Visas aktivitātes plānots pabeigt līdz 2016. gada 30. aprīlim. Projekta finansējums: 2 828 885,80 euro, no kuriem Norvēģijas finansējums ir 85% un nacionālais līdzfinansējums ir 15%.

Piesakies jaunumiem

Saņem paziņojumus par jaunākajiem konkursiem, ziņām un pasākumiem programmās, kuras svarīgas tieši Tev!

Ziņo par pārkāpumiem

Ieviešanā sekojam labas pārvaldības principiem un ieviešanas porcess ir atklāts, caurspīdīgs un izsekojams. Ja tev ir aizdomas par pārkāpumu - ziņo!