Projektā aktīvi norisinās Olaines atkarīgo centra darbinieku apmācības un centra būvniecība - EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti
Visas
programmas
Program icon
Pētniecība
un izglītība
Program icon
Reģionālā attīstība un kultūra
Program icon
Starptautiskā policijas sadarbība
Program icon
Aktīvo iedzīvotāju fonds
Program icon
Korekcijas
dienesti
Program icon
Bizness un
inovācijas
Program icon
Klimats
un vide
Program icon
Sociālais dialogs-pienācīgs darbs
Program icon
Divpusējās sadarbības fonds
Program icon

Projektā aktīvi norisinās Olaines atkarīgo centra darbinieku apmācības un centra būvniecība

2015.gada 5.oktobris projektā iezīmējis jaunu posmu – ir uzsākti izglītības pasākumi jaunās nodaļas – “Resocializācija centra atkarīgajiem” personāla pirmajai grupai.

No visiem kandidātu pieteikumiem, šim mērķim izveidotā personāla atlases komisija pirmajā kārtā izraudzījusies 29 kandidātus, no kuriem 15 kandidātiem ir profesionālās darbības pieredze ieslodzījuma vietās, bet 14 kandidāti darbu ieslodzījuma vietās uzsāks no jauna. Papildus tam, ar Ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšnieces rīkojumu par centra vadītāju un vadītāja vietnieci ieceltas pieredzējušās Ieslodzījuma vietu pārvaldes speciālistes, attiecīgi – Ilze Ušacka un Sanita Švesa. Izglītības pasākumi Mācību centra speciālistu un vieslektoru vadībā ilgs sešus mēnešus līdz 2016.gada aprīlim. Tie tiks organizēti atbilstoši programmai, ko izstrādājusi darba grupa, kurā iekļauti Ieslodzījuma vietu pārvaldes un sadarbības partneru – Norvēģijas korekcijas dienestu personāla akadēmijas speciālisti.

Programmā centra personāls apgūs gan cietumzinības, gan zināšanas darbam ar atkarīgiem cilvēkiem izolācijas apstākļos.

Programmas moduļu vidū īpaši jāizceļ moduļi, kas veltīti ārvalstīs aprobēto “Pathfinder” un “Atlantis” metodiku apguvei. Tās ir pielāgotās atkarīgo notiesāto resocializācijas metodikas, kas tapušas Ieslodzījuma vietu pārvaldes darba grupai sadarbojoties ar projekta sadarbības partneriem no Oslo cietuma Norvēģijā un Polijas centrālās cietumu pārvaldes. Pēc pirmās grupas mācību kursa beigām tiks nodrošināti izglītības pasākumi otrajai centra personāla grupai, kuras atlases kampaņa tiks uzsākta 2016.gada janvārī.

Bez jau minētajām metodikām, ir pilnveidota arī sociālo prasmju programma “Dzīves skola 3”, kā arī izstrādāts padziļināts riska un vajadzību novērtēšanas instruments atkarīgajiem notiesātajiem. Tāpat tiek turpināta centra darbībai nepieciešamo procedūru izstrāde. Darba grupā noslēdzies darbs, sagatavojot Ministru kabineta noteikumu projektu par iekšējās kārtības noteikumiem centrā.

Liela vērība projektā tiek pievērsta ieslodzījuma vietu personāla sagatavošanai jautājumos, kas saistīti ar notiesāto atlasi nosūtīšanai uz centru. 11 semināros 303 Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonas un darbinieki, kā arī Valsts probācijas dienesta speciālisti iepazīstināti ar plānoto centra darbību. 7 semināros 104 Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonas un darbinieki iepazinušies ar notiesāto atlases principiem nosūtīšanai uz centru. Atsevišķs seminārs tika organizēts arī cietumu priekšniekiem.

2015.gada 26.augustā projekta starpposma rezultāti tika prezentēti konferencē ar ārvalstu partnerorganizāciju un plašu nacionālo institūciju pārstāvniecību. Konferences dienas kārtības svarīgākais notikums bija vēstījuma kapsulas svinīgā ievietošana centra pamatakmenī.

Paralēli minētajam, Olaines cietumā 2.aktivitātes ietvaros norisinās resocializācijas centra būvniecība. 2015.gada 20.maijā tika saņemta atļauja “nulles cikla” būvniecībai, savukārt pilns tehniskais projekts būvvaldē saskaņots 2015.gada 13.jūlijā. Darbus plānots pabeigt 2016.gada martā, vienlaikus ar centra personāla 1.grupas izglītības procesa beigām.

Projekta turpinājumā, līdztekus būvniecībai un personāla sagatavošanai, tiks uzsākta tiešo labuma saņēmēju – notiesāto iesaiste, organizējot centra klientu atlasi ieslodzījuma vietās.

Atbilstoši projekta šī brīža redakcijai, projekta beigu termiņš ir 2016.gada 30.aprīlis. Taču, projekta rezultatīvo rādītāju sasniegšanas interesēs, sagatavoti un noteiktajā kārtībā iesniegti izskatīšanai projekta grozījumi, kas paredz beigu termiņa pagarināšanu līdz 2016.gada 31.decembrim.

Piesakies jaunumiem

Saņem paziņojumus par jaunākajiem konkursiem, ziņām un pasākumiem programmās, kuras svarīgas tieši Tev!

Ziņo par pārkāpumiem

Ieviešanā sekojam labas pārvaldības principiem un ieviešanas porcess ir atklāts, caurspīdīgs un izsekojams. Ja tev ir aizdomas par pārkāpumu - ziņo!