Programmas ietvaros notikusi septītā sadarbības komiteja - EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti
Visas
programmas
Program icon
Pētniecība
un izglītība
Program icon
Reģionālā attīstība un kultūra
Program icon
Starptautiskā policijas sadarbība
Program icon
Aktīvo iedzīvotāju fonds
Program icon
Korekcijas
dienesti
Program icon
Bizness un
inovācijas
Program icon
Klimats
un vide
Program icon
Sociālais dialogs-pienācīgs darbs
Program icon
Divpusējās sadarbības fonds
Program icon

Programmas ietvaros notikusi septītā sadarbības komiteja

2014. gada 11. septembrī Rīgā notika septītā programmas LV08 „Latvijas korekcijas dienestu un Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu reforma” (turpmāk – programma) Sadarbības komiteja.

kur tika runāts par programmas trīs iepriekš noteikto projektu īstenošanu, diskutēts par problēmjautājumiem un pieņemti lēmumi par turpmāko projektu attīstību.

Sadarbības komitejas notiek divas reizes gadā un ir platforma diskusijām un savstarpējai sadarbībai starp Latviju un Norvēģiju cietumu un probācijas jomā.

Tā kā līdzšinējais Sadarbības komitejas līdzpriekšsēdētājs Norvēģijas korekcijas dienesta direktorāta Starptautiskās nodaļas direktors Haralds Foskers šai vasarā ir devies pensijā, uz sadarbības komiteju bija ieradies jaunais Norvēģijas korekcijas dienesta direktorāta Starptautiskās nodaļas direktors Kims Ekhaugens (Kim Ekhaugen).

Sadarbības komitejā ietvaros programmas iepriekš noteikto projektu vadītāji iepazīstināja klātesošos ar projektos jau paveikto un plānotajiem darbiem turpmākajos sešos mēnešos.

Valsts probācijas dienesta iepriekš noteiktā projekta LV08/1 „Alternatīvu brīvības atņemšanai sekmēšana (ieskaitot iespējamo pilotprojektu elektroniskajai uzraudzībai)” (turpmāk – projekts LV08/1) vadītājs Imants Jurēvičius norādīja, ka projekta nozīmīgākās darbības notiek trīs galvenajos virzienos:

Projekta vadītājs uzsvēra, ka šā gada 4.septembrī Saeima pirmajā lasījumā atbalstīja likumprojektu paketi („Grozījumi Krimināllikumā” (1201/Lp11), „Grozījumi Kriminālprocesa likumā” (1202/Lp11), „Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā” (1200/Lp11) un „Grozījumi Valsts probācijas dienesta likumā” (1203/Lp11)), kas paredz Latvijā ieviest notiesāto nosacītu pirmstermiņa atbrīvošanu ar elektroniskās uzraudzības noteikšanu.

Ieslodzījuma vietu pārvaldes iepriekš noteiktā projekta LV08/2 „Jaunas nodaļas izveide Olaines cietumā, ieskaitot būvniecību un personāla apmācību” (turpmāk – projekts LV08/2) vadītājs Māris Luste iepazīstināja sadarbības komitejas locekļus ar projektā paveikto, ka:

Valsts policijas iepriekš noteiktā projekta LV08/3 „Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu standartu uzlabošana, t.sk., aktivitātes infrastruktūras uzlabošanai; līdzšinējās prakses administratīvajai aizturēšanai samazināšana/likvidēšana; prakses maiņa, atgriežot apcietinājumā esošos ieslodzītos turpmākai izmeklēšanai; atbilstošu apmācību nodrošināšana darbiniekiem, kas strādā īslaicīgās aizturēšanas vietās” īstenošanu” (turpmāk – projekts LV08/3) vadītāja Renāte Fila informēja, ka:

Tā kāviens no programmas mērķiem ir bilateriālo attiecību stiprināšana starp Latviju un Norvēģiju, lai apmainītos ar pieredzēm un labo praksi, Sadarbības komiteja noslēdzošajā daļā tika apspriesta bilateriālo attiecību stiprināšanaiparedzētie pasākumi.

Tuvākais no plānotajiem pasākumiem bilateriālo attiecību stiprināšanai un pieredzes apmaiņai ir Tieslietu ministrijas kā programmas apsaimniekotāja 2014. gada 16.-17. oktobrī organizētā konference „Cietumu un Probācijas dienestu personāla profesionālisms korekcijas un audzināšanas darbā”.  Savukārt, nākamais bilateriālais pasākums – korekcijas dienestu pārstāvju darba grupa starp latviešu un norvēģu kolēģiem pieredzes apmaiņai notiks 2015.gadā un tā norises vieta būs Norvēģija.

Piesakies jaunumiem

Saņem paziņojumus par jaunākajiem konkursiem, ziņām un pasākumiem programmās, kuras svarīgas tieši Tev!

Ziņo par pārkāpumiem

Ieviešanā sekojam labas pārvaldības principiem un ieviešanas porcess ir atklāts, caurspīdīgs un izsekojams. Ja tev ir aizdomas par pārkāpumu - ziņo!