Iepriekš noteikto projektu iesniegumu iesniegšana un izvērtēšana - EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti
Visas
programmas
Program icon
Pētniecība
un izglītība
Program icon
Reģionālā attīstība un kultūra
Program icon
Starptautiskā policijas sadarbība
Program icon
Aktīvo iedzīvotāju fonds
Program icon
Korekcijas
dienesti
Program icon
Bizness un
inovācijas
Program icon
Klimats
un vide
Program icon
Sociālais dialogs-pienācīgs darbs
Program icon
Divpusējās sadarbības fonds
Program icon

Iepriekš noteikto projektu iesniegumu iesniegšana un izvērtēšana

NFI programmas LV08 „Latvijas korekcijas dienestu un Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu reforma” ietvaros notikusi trīs iepriekš noteikto projektu vērtēšana.

NFI programmas LV08 „Latvijas korekcijas dienestu un Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu reforma” ietvaros plānots īstenot trīs iepriekš noteiktus projektus. Pirms projektu līgumu sagatavošanas un parakstīšanas nepieciešams veikt virkni darbību un viena no tām ir iepriekš noteikto projektu iesniegumu vērtēšana, kas atbilstoši „Noteikumiem par Norvēģijas finanšu instrumenta ieviešanu 2009.-2014.gadā” notika Sadarbības komitejas sanāksmē. Sadarbības komitejas sanāksmes organizē gan Latvijas, gan Norvēģijas puse un tajās  ar balss tiesībām piedalās trīs Tieslietu ministrijas pārstāvji, divi Norvēģijas Tieslietu un Publiskās drošības ministrijas pārstāvji un pārstāvis no Iekšlietu ministrijas. Novērotāja statusā piedalās Finanšu ministrija kā vadošā iestāde, Finanšu instrumentu birojs un Eiropas Padome. Sanāksmes laikā tika pārbaudīta projektu iesniegumu kvalitāte ar mērķi novērst iespējamās nepilnības. Projektu iesniegumi tika vērtēti pēc kvalitātes un atbilstības kritērijiem.

Ņemot vērā projektu sarežģītību, specifiku, kā arī atšķirīgos projektu partnerus un dažādos partnerību nosacījumus, novērtēšanas procesa gaita un ilgums katram projektam ir individuāls. Projekta izvērtēšanas noslēgumā Tieslietu ministrija kā programmas apsaimniekotājs sadarbībā ar projekta iesniedzēju veic galējos grozījumus projekta iesniegumā un nosūta tos apstiprināšanai Finanšu instrumentu birojam un Norvēģijas Ārlietu ministrijai. Kad Norvēģijas Ārlietu ministrija ir sniegusi pozitīvu atzinumu, tiek uzsākts projekta līguma sagatavošanas un saskaņošanas process.

  1. atbilstības kritēriji;
  2. kvalitātes kritēriji.

Piesakies jaunumiem

Saņem paziņojumus par jaunākajiem konkursiem, ziņām un pasākumiem programmās, kuras svarīgas tieši Tev!

Ziņo par pārkāpumiem

Ieviešanā sekojam labas pārvaldības principiem un ieviešanas porcess ir atklāts, caurspīdīgs un izsekojams. Ja tev ir aizdomas par pārkāpumu - ziņo!