Programma LV08 "Latvijas korekcijas dienestu un Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu reforma"drukāt - EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti
Visas
programmas
Program icon
Pētniecība
un izglītība
Program icon
Reģionālā attīstība un kultūra
Program icon
Starptautiskā policijas sadarbība
Program icon
Aktīvo iedzīvotāju fonds
Program icon
Korekcijas
dienesti
Program icon
Bizness un
inovācijas
Program icon
Klimats
un vide
Program icon
Sociālais dialogs-pienācīgs darbs
Program icon
Divpusējās sadarbības fonds
Program icon

Programma LV08 “Latvijas korekcijas dienestu un Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu reforma”drukāt

Saskaņā ar sadarbības memorandā par Norvēģijas finanšu instrumenta ieviešanu 2009.-2014.gadā starp Latvijas Republiku un Norvēģijas Karalisti noteikto, Tieslietu ministrija kā programmas apsaimniekotājs jaunajā plānošanas periodā prioritātes „Tieslietas un iekšlietas” ietvaros īstenos programmu LV08 „Latvijas korekcijas dienestu un Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu reforma”.

Norvēģijas valdības līdzfinansētās programmas LV08 „Latvijas korekcijas dienestu un Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu reforma” mērķis ir uzlabot korekcijas dienestu sistēmu saskaņā ar starptautiskām cilvēktiesību prasībām, sadarbojoties ar attiecīgā sektora un nozares institūcijām Norvēģijā un citās valstīs.

Programmas ietvaros Tieslietu ministrija kā programmas apsaimniekotājs un Iekšlietu ministrija kā programmas partneris

īstenos trīs iepriekš noteiktus projektus,

kuru mērķis būs risināt problēmas saistībā ar pieaugošo cietumnieku skaitu un pārblīvētajiem cietumiem, palielināt ieslodzījuma alternatīvu izmantošanu, vērst pastiprinātu uzmanību uz mazāk aizsargātajām grupām ieslodzījuma vietās un uzlabot ieslodzīto un ieslodzījuma vietu darbinieku kompetences un darbspējas.

Trīs iepriekš noteiktie projekti būs:

  1. Alternatīvu brīvības atņemšanai sekmēšana (ieskaitot iespējamo pilotprojektu elektroniskajai uzraudzībai)”, projekta iesnieguma iesniedzējs Valsts probācijas dienests;
  2. „Jauna nodaļa Olaines cietumā, ieskaitot būvniecību un personāla apmācību”, projekta iesnieguma iesniedzējs Ieslodzījuma vietu pārvalde;
  3. Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu standartu uzlabošana, tai skaitā aktivitātes infrastruktūras uzlabošanai; līdzšinējās prakses administratīvajai aizturēšanai samazināšana/ likvidēšana; prakses maiņa, ievietojot tajās apcietinājumā esošos ieslodzītos turpmākai izmeklēšanai; atbilstošu apmācību nodrošināšana darbiniekiem, kas strādā īslaicīgās aizturēšanas vietās”, projekta iesnieguma iesniedzējs Valsts policija.

Programmas kopējais finansējums ir 15 360 000 EUR, no tiem Norvēģijas finanšu instrumenta līdzekļi 13 056 000 EUR, bet Latvijas valsts līdzfinansējums 2 304 000 EUR. Donoru programmas partneris ir Norvēģijas Tieslietu un publiskās drošības ministrijas Korekcijas dienestu departaments. Programmas īstenošana veicinās divpusējo attiecību stiprināšanu starp Latviju un Norvēģiju.

Hronoloģiska lēmumu un programmas dokumentācijas pieņemšanas gaita:

Piesakies jaunumiem

Saņem paziņojumus par jaunākajiem konkursiem, ziņām un pasākumiem programmās, kuras svarīgas tieši Tev!

Ziņo par pārkāpumiem

Ieviešanā sekojam labas pārvaldības principiem un ieviešanas porcess ir atklāts, caurspīdīgs un izsekojams. Ja tev ir aizdomas par pārkāpumu - ziņo!