Projekti - EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti

Projekti

Meklēt projektus pēc

Nosaukums Līguma slēgšanas datums Grantu finansējums
Starptautiskās prakses apgūšana, zināšanu mijiedarbe inovāciju veicināšanai 11.10.2021 99 875 €
Veselīgas novecošanas, labklājības un sociālās drošības veicināšana 23.09.2021 72 577 €
Sadarbības veicināšana ilgtspējīgai bioresursu starpnozaru apritei lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un zivsaimniecībā (CIRCLE) 30.09.2021 836 589 €
Studentu mobilitāte uz EEZ valstīm 30.08.2021 20 630 €
Govs un kazas piena antimikrobiālo īpašību izpēte Latvijā un Norvēģijā 27.08.2021 16 766 €
Kvantitatīvie dati par sociālajām un ekonomiskajām transformācijām trīs Baltijas valstu reģionos pēdējos simts gados vēsturisko transformāciju analīzei un nākotnes izaicinājumu pārvarēšanai 30.04.2021 849 229 €
Jauni biorafinēšanas risinājumi lignocelulozi saturošu atkritumu valorizācijai 30.04.2021 680 000 €
Jaunu betona tipu izveide bīstamu atkritumu ilglaicīgas uzglabāšanas un apsaimniekošanas vajadzībām 30.04.2021 735 812 €
Atkritumi – resursiem stratēģijas piemērošana olu čaumalu pārveidošanā par nākamās paaudzes biomateriāliem kaulu reģenerācijai 30.04.2021 679 819 €
Daudzgadīgās airenes adaptācijas un plastiskuma uzlabošana drošām un ilgtspējīgām pārtikas sistēmām, izmantojot CRISPR-Cas9 tehnoloģiju – EditGrass4Food 29.04.2021 850 000 €