Projekti - EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti

Projekti

Meklēt projektus pēc

Nosaukums Līguma slēgšanas datums Grantu finansējums
Personāla mobilitāte starp Rīgas Stradiņas universitāti un Islandes universitāti zinātniskai sadarbībai uztura zinātnes jomā 08.09.2022 10 812 €
Studentu mobilitāte uz EEZ valstīm 2 01.09.2022 12 283 €
Starptautiskās prakses apgūšana, zināšanu mijiedarbe inovāciju veicināšanai 11.10.2021 99 875 €
Veselīgas novecošanas, labklājības un sociālās drošības veicināšana 23.09.2021 72 577 €
Sadarbības veicināšana ilgtspējīgai bioresursu starpnozaru apritei lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un zivsaimniecībā (CIRCLE) 30.09.2021 836 589 €
Studentu mobilitāte uz EEZ valstīm 30.08.2021 20 630 €
Govs un kazas piena antimikrobiālo īpašību izpēte Latvijā un Norvēģijā 27.08.2021 16 766 €
Kvantitatīvie dati par sociālajām un ekonomiskajām transformācijām trīs Baltijas valstu reģionos pēdējos simts gados vēsturisko transformāciju analīzei un nākotnes izaicinājumu pārvarēšanai 30.04.2021 849 229 €
Jauni biorafinēšanas risinājumi lignocelulozi saturošu atkritumu valorizācijai 30.04.2021 680 000 €
Jaunu betona tipu izveide bīstamu atkritumu ilglaicīgas uzglabāšanas un apsaimniekošanas vajadzībām 30.04.2021 735 812 €