EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentu otrā gada sanāksme

2013.gada 29.maijs