Programmas

Nr. Programmas nosaukums Programmas apsaimniekotājs / atbildīgā ministrija Apstiprināts Ministru kabinetā Donorvalstu apstiprinājums programmai Programmas līgums
EEZ finanšu instruments
LV02 Nacionālā klimata politika Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 31.01.2012. 20.12.2012. 06.03.2013.
(ar 03.11.2016. grozījumiem)
LV03 NVO fonds Sabiedrības integrācijas fonds 31.01.2012. 16.08.2012. 06.03.2013.
(ar 25.07.2016. grozījumiem)
LV04 Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana Kultūras ministrija 14.02.2012. 10.09.2012. 21.02.2013.
(ar 06.10.2017. grozījumiem)
LV05 Pētniecība un stipendijas* Izglītības un zinātnes ministrija 06.03.2012. 23.01.2013. 12.04.2013. (ar 24.10.2017. grozījumiem)
Norvēģijas finanšu instruments
LV06 Inovācijas "zaļās" ražošanas jomā Ekonomikas ministrija 28.02.2012. 20.08.2012. 21.02.2013.
(ar 28.09.2016. grozījumiem)
LV07 Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 06.12.2011. 11.09.2012. 21.02.2013. (ar 02.09.2016. grozījumiem)
LV08 Latvijas korekcijas dienestu un Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu reforma Tieslietu ministrija/Iekšlietu ministrija 20.12.2011. 12.11.2012. 06.03.2013.
(ar 16.12.2016. grozījumiem)

* Programma "Pētniecība un stipendijas" ir finansēta no abiem finanšu instrumentiem.

Ministru kabinetā apstiprinātie Programmu apraksti: