Regulējošie dokumenti

Saprašanās memorandi

Eiropas Ekonomikas Zonas finanšu instruments:

Norvēģijas valdības divpusējais finanšu instruments:

Noteikumi un procedūras

LR normatīvie akti

LR normatīvo aktu projekti

 
 

Granta līgums

Jaunā versija:

Vecā versija:

Pārskati