Projektu konkursi

  Programma Apsaimniekotājs Plānotie atklātie projektu konkursi Atklāto konkursu izsludināšana Vairāk informācijas
1. Sociālais dialogs - pienācīgs darbs Innovation Norway Komandējuma izmaksu segšana programmā "Sociālais dialogs - pienācīgs darbs" Izsludināts 27.07.2018.  www.innovasjonnorge.no
2. Sociālais dialogs - pienācīgs darbs Innovation Norway Projektu konkurss "Sociālais dialogs - pienācīgs darbs"

Izsludināts 8.11.2018.

www.innovasjonnorge.no/DecentWork