Projekta noslēguma pārskats - EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti
Periods 2004-2009
Periods 2004-2009
Par grantiem
Projektu rezultāti
Dokumenti

Projekta noslēguma pārskats

Open

Projekta noslēguma pārskatu sagatavo individuālā projekta finansējuma saņēmējs vai granta shēmas/programmas apsaimniekotājs un iesniedz Centrālai finanšu un līgumu aģentūrai Projekta ieviešanas plānā noteiktajā termiņā.