Par grantiem
Struktūra
Juridiskais ietvars
Biežāk uzdotie jautājumi

Programmas apsaimniekotājs, veicot cenu aptauju, plāno iepirkt programmas īstenošanā iesaistītajiem 4 (četriem) pilnas slodzes nodarbinātajiem ergonomisko biroja aprīkojumu – ergonomiskās, vertikālās datorpeles, datora monitora paliktņus, ergonomiskos paliktņus sēdēšanai biroja krēslam, roku atbalstus klaviatūrai, strādājot ar datoru, kā arī 2 gaisa mitrinātājus, 2 SSD diskus līdz 512 gb apmērā un 4 USB zibatmiņas līdz 16 gb apmērā informācijas, tai skaitā saistībā ar publicitāti, uzglabāšanas nodrošināšanai. Vienlaikus informējam, ka ārējie datu nesēji un ergonomiskais biroja aprīkojums netiks iekļauts Programmas apsaimniekotāja pamatlīdzekļos, bet grāmatvedības sistēmā tiks uzskaitīti kā materiāls un inventārs. Lai gūtu vienotu izpratni par programmas administratīvajiem izdevumiem, programmas apsaimniekotājs lūdzu sniegt viedokli, vai minētais aprīkojums un ārējo informācijas datu nesēji ir iegādājami no EEZ/NOR FI līdzekļiem un iekļaujami programmas administratīvajos izdevumos?

Vēršam uzmanību, ka  donorvalstu noteikumu 8.2. un 8.3. punkti nosaka, ka izmaksām par jauna vai lietota aprīkojuma iegādi jābūt proporcionālām un nepieciešamām programmas īstenošanai, kā arī atgādinām, ka iestādes vadītājs ir atbildīgs par līdzekļu izlietošanas ekonomiskumu, efektivitāti un lietderību, un atbilstību horizontālai un vienotai pieejai iestādē.

Vienlaikus skaidrojam, ka:

1. ergonomiskās, vertikālās datorpeles iegādi var apmaksāt no programmas līdzekļiem gadījumā, ja iestādē ir izstrādāta kopējā politika darba aizsardzības jomā, kas paredz iespēju visiem darbiniekiem iegādāties šādas ergonomiskās, vertikālās datorpeles vai ir atbilstošs slēdziens (piem.arodārsta), ka darbiniekam ir nepieciešama tieši šāda tipa datorpele, pretējā gadījumā šādas datorpeles iegādes cena, ievērojot efektīvās līdzekļu izmantošanas principu, nedrīkst būtiski pārsniegt iestādes iegādāto horizontālās datorpeles iegādes cenu;

2. datora monitora paliktņa iegāde ir akceptējama no programmas līdzekļiem, ja to iegādi paredz iestādes kopējā politika darba aizsardzības jomā, ja darba vietā nav nodrošināta Ministru kabineta 06.02.2002. noteikumu Nr.343 16.5.punkta prasības “displejam ir atsevišķa pamatne vai regulējams galds” izpilde;

3. saskaņā ar Ministru kabineta 28.04.2009. noteikumu Nr.359 30.5.punktu darba devējam ir jānodrošina ergonomikas principu ievērošana, rekonstruējot, modernizējot un iekārtojot darba vietas, lai pēc iespējas samazinātu nodarbināto fizisko slodzi, savukārt Ministru kabineta 06.08.2002.noteikumu Nr.343 19.punkts nosaka prasības, kādām jāatbilst darba krēsliem, lai nodrošinātu ergonomikas principus, ergonomisko paliktņu nodrošināšanu normatīvie akti neparedz. Ņemot vērā iepriekš minēto, ergonomisko paliktņu sēdēšanai biroja krēslam iegāde, ir akceptējama tikai tādā gadījumā, ja par tā nepieciešamību ir norādījis arodārsts vai arī iestādes iekšējais normatīvais akts darba aizsardzības jomā nosaka šādu iespēju;

4. roku atbalstu klaviatūrai iegādi var attiecināt finansēšanai no programmas līdzekļiem, ja to iegādi paredz iestādes kopējā politika darba aizsardzības jomā, jo tas atbilst Ministru kabineta 06.02.2002. noteikumu Nr.343 17.1.punkta prasībām “tastatūra ir pagriežama un atdalīta no ekrāna, un nodarbinātais var atrast ērtu darba stāvokli, lai novērstu roku un plaukstu nogurumu”;

5. gaisa mitrinātāja iegāde ir akceptējama, ja mikroklimats darba telpās neatbilst Ministru kabineta 28.04.2009.noteikumu Nr.359 15.1.punkta un 1.pielikuma “Darba telpu mikroklimatam noteiktās prasības atkarībā no fiziskās slodzes” prasībām,  par to ir atbilstošs slēdziens un šādas ierīces iegādi paredz arī iestādes kopējā politika darba aizsardzības jomā;

6. SSD disku un USB zibatmiņu iegādes izdevumus var attiecināt finansēšanai no programmas līdzekļiem, ja tie tiks izmantoti tikai programmas administrēšanas vajadzībām (informācijas, kas ir saistīta ar programmas īstenošanu, glabāšanai).

Piesakies jaunumiem

Saņem paziņojumus par jaunākajiem konkursiem, ziņām un pasākumiem programmās, kuras svarīgas tieši Tev!

Ziņo par pārkāpumiem

Ieviešanā sekojam labas pārvaldības principiem un ieviešanas porcess ir atklāts, caurspīdīgs un izsekojams. Ja tev ir aizdomas par pārkāpumu - ziņo!