Par grantiem
Struktūra
Juridiskais ietvars
Biežāk uzdotie jautājumi

Atsevišķām programmām no konta Valsts kasē tiek veikti gan programmas izdevumi (t.sk. netiešās izmaksas), gan arī divpusējās sadarbības fonda izdevumi. Vai programmas apsaimniekotājam būtu jānodala programmas izdevumu, netiešo izmaksu un divpusējās sadarbības fonda izdevumu uzskaite grāmatvedības sistēmā un/vai jānodrošina atsevišķs konts Valsts kasē, tādejādi sekmējot procesu caurspīdīgumu un izsekojamību?

Programmu apsaimniekotāju, līdzīgi kā līdzfinansējuma saņēmēju, izdevumiem, kas tiek veikti  programmā un Divpusējās sadarbības fondā ir jābūt nodalītiem, lai nodrošinātu to izsekojamu naudas plūsmu.

Arī programmas netiešo izdevumu uzskaitei ir jābūt nodalītai. Tas ir nepieciešams, lai nodrošinātu, ka audita/pārbaudes laikā pēc auditoru/pārbaudītāju pieprasījuma  tiek uzrādīti pamatojošie dokumenti  tikai tiešām programmas izmaksām, tādējādi veicinot netiešo izmaksu nemainīgās likmes vienkāršoto būtību un skaidri nodalot netiešo izmaksu finansējumu, par kuru nav nepieciešams uzrādīt pamatojošos dokumentus EEZ/NOR FI kontrolējošajām iestādēm, bet gan pamatot programmas pārskatā norādīto netiešo izmaksu aprēķina korektumu.

Lai nodrošinātu augstāk minēto, lūdzam programmu apsaimniekotājus nodrošināt atsevišķu grāmatvedības uzskaiti, nodalot programmas tiešos un netiešos izdevumus, un DSF izdevumus ar iekšējā budžeta analīzes instrumenta palīdzību – izmaksu analītisko kontu nodalīšanu. Piemēram, grāmatvedības uzskaites sistēmā “Horizon” analītiskā konta darījumus var sadalīt sīkāk, izmantojot apzīmējumus jeb dimensijas, tādejādi nodrošinot par katru izmaksu veidu savu atsevišķu apgrozījuma pārskatu. Tādejādi, nav nepieciešams vērt vaļā papildus norēķinu kontus Valsts kasē. Vienlaikus lūdzam programmu apsaimniekotājus, iesniedzot Valsts kasē kā sertifikācijas iestādē finanšu pārskatus, pievienot izdruku no grāmatvedības uzskaites sistēmas par attiecīgā pārskata periodu.

Piesakies jaunumiem

Saņem paziņojumus par jaunākajiem konkursiem, ziņām un pasākumiem programmās, kuras svarīgas tieši Tev!

Ziņo par pārkāpumiem

Ieviešanā sekojam labas pārvaldības principiem un ieviešanas porcess ir atklāts, caurspīdīgs un izsekojams. Ja tev ir aizdomas par pārkāpumu - ziņo!