Par grantiem
Struktūra
Juridiskais ietvars
Biežāk uzdotie jautājumi

Vai personai, kurai ir izmaksāts atvaļinājuma pabalsts par atvaļinājuma periodu, kad viņa netika nodarbināta EEZ/NOR programmā, to var attiecināt pilnā apjomā uz EEZ/NOR līdzekļiem, tā kā pabalsts tiek maksāts par kalendāro gadu un nav piesaistīts periodam, par kuru piešķirts atvaļinājums, kā arī nostrādātajam laikam (1)?

Atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3.panta 4.daļas 8. punktam darbiniekam var paredzēt atvaļinājuma pabalstu kā ar papildu atlīdzību saistītu pasākumu, kurš piešķirams vienu reizi kalendārā gadā, līdz ar to atvaļinājuma pabalsts nav saistāms ar periodu par kuru piešķirts atvaļinājums. Vēršam uzmanību, ka personai izmaksātais atvaļinājuma pabalsts ir sedzams proporcionāli no tiem finansēšanas avotiem, no kuriem pabalsta piešķiršanas brīdī darbiniekam tiek izmaksāts atalgojums.

Piemērs: Darbinieks strādā iestādē (pamatdarbā) no 2016.gada novembra uz pilnu darba laiku, savukārt no 2018.gada 3.septembra darbinieks iesaistīts PA funkciju izpildē 2014.-2021.gada perioda EEZ/NOR FI ietvaros uz pilnu darba slodzi. 2019.gada martā darbinieks izņem ikgadējo atvaļinājumu par periodu no 01.11.2016.-30.10.2017. (periods, kurā darbinieks nebija iesaistīts EEZ/NOR FI funkciju izpildē). Šajā gadījumā atvaļinājuma pabalsts2 ir attiecināms finansēšanai no EEZ/NOR FI, jo tas nav saistāms ar periodu, par kuru piešķirts atvaļinājums un sedzams pilnā apmērā no EEZ/NOR FI līdzekļiem.


1 Atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3.panta ceturtās daļas 8.punktam, atvaļinājuma pabalstu maksā vienu reizi kalendāra gadā, aizejot ikgadējā apmaksātajā atvaļinājumā, ņemot vērā nodarbinātības ilgumu valsts vai pašvaldības institūcijā, darba izpildes rezultātus un citus valsts vai pašvaldības institūcijas noteiktos kritērijus, kā arī to, ka atvaļinājuma pabalsts netiek pārcelts uz nākamo kalendāra gadu un, izbeidzot amata (dienesta, darba) attiecības, tas netiek atlīdzināts gadījumā, kad kārtējais atvaļinājums nav izmantots.

2 3.4. “Valsts vai pašvaldības institūcija tai piešķirto finanšu līdzekļu ietvaros iekšējos normatīvajos aktos, pašvaldības saistošajos noteikumos, darba koplīgumos vai darba līgumos amatpersonām (darbiniekiem) var paredzēt tikai šādus ar papildu atlīdzību saistītus pasākumus:” 8. apakšpunkts “pabalstu līdz 50 procentiem no mēnešalgas vienu reizi kalendāra gadā, aizejot ikgadējā apmaksātajā atvaļinājumā, ņemot vērā nodarbinātības ilgumu valsts vai pašvaldības institūcijā, darba izpildes rezultātus un citus valsts vai pašvaldības institūcijas noteiktos kritērijus, kā arī to, ka atvaļinājuma pabalsts netiek pārcelts uz nākamo kalendāra gadu un, izbeidzot amata (dienesta, darba) attiecības, tas netiek atlīdzināts gadījumā, kad kārtējais atvaļinājums nav izmantots;”


Piesakies jaunumiem

Saņem paziņojumus par jaunākajiem konkursiem, ziņām un pasākumiem programmās, kuras svarīgas tieši Tev!

Ziņo par pārkāpumiem

Ieviešanā sekojam labas pārvaldības principiem un ieviešanas porcess ir atklāts, caurspīdīgs un izsekojams. Ja tev ir aizdomas par pārkāpumu - ziņo!