Atklāta pieteikšanās divpusējās sadarbības fonda iniciatīvai “Sadarbības iespējas zilās izaugsmes (Blue growth) jomā Eiropas kontekstā” - EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti
Visas
programmas
Program icon
Pētniecība
un izglītība
Program icon
Reģionālā attīstība un kultūra
Program icon
Starptautiskā policijas sadarbība
Program icon
Aktīvo iedzīvotāju fonds
Program icon
Korekcijas
dienesti
Program icon
Bizness un
inovācijas
Program icon
Klimats
un vide
Program icon
Sociālais dialogs-pienācīgs darbs
Program icon
Divpusējās sadarbības fonds
Program icon
Category image
Bizness un inovācijas

Atklāta pieteikšanās divpusējās sadarbības fonda iniciatīvai “Sadarbības iespējas zilās izaugsmes (Blue growth) jomā Eiropas kontekstā”

Izsludināšanas datums:
21.03.2022
Iesniegšanas datums un laiks:
01.04.2022 23:59
Konkursa veids:
Atklāts konkurss
Grantu finansējums:
20000€

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (turpmāk – LIAA) kā Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.-2021.gada perioda programmas “Uzņēmējdarbības attīstība, inovācijas un mazie un vidējie uzņēmumi” (turpmāk – Programma) apsaimniekotājs (turpmāk – Programmas apsaimniekotājs) izsludina projektu pieteikumu pieņemšanu Programmas atklātā konkursā divpusējās sadarbības fonda ietvaros (turpmāk – Iniciatīva).  Iniciatīvas mērķis ir palielināt Latvijas komersantu konkurētspēju zilās ekonomikas jomā, kā arī veicināt sadarbības tīkla veidošanos, pieredzi, zināšanu, tehnoloģiju un labākas prakses piemēru apmaiņu starp Latvijas komersantiem un Norvēģijas institūcijām.  

Zilā ekonomika [1] aptver visas ar okeāniem, jūrām un piekrasti saistītās industrijas un sektorus neatkarīgi no tā, vai tie darbojas jūras vidē (piemēram, kuģniecība, zvejniecība, enerģijas ražošana) vai uz sauszemes (piemēram, ostas, kuģu būvētavas, sauszemes akvakultūra un aļģu audzēšana, piekrastes tūrisms). Tas ir plašs, dinamisks mūsu ekonomikas segments, kas iepriekšējās desmitgades laikā ir jūtami modernizējies un dažādojies. Līdztekus tradicionālajiem sektoriem, paverot jaunas perspektīvas un radot darbvietas, attīstās un aug tādi inovatīvi sektori kā atjaunojamā enerģija, zilā bioekonomika, biotehnoloģija un atsāļošana.

Pasākums norisināsies 2022.gada 10. un 11.maijā Grieķijā, Atēnās.

Pieejamais finansējums:

Kopējais pieejamais finansējums atbalstam komersantiem ir 20 000 euro. Komersantam maksimālais atbalsts nedrīkst pārsniegt 2000 euro vienam komersanta pārstāvim. Atbalsta intensitāte ir 100%.

Attiecināmās izmaksas:

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu [2] Nr. 500 (turpmāk – MK noteikumi Nr. 500) 15.3. apakšpunktu.

Komersantam jārēķinās ar sava pārstāvja komandējuma (transports, naktsmītne, dienas nauda) izmaksu priekš finansēšanu, kā arī ar viesnīcas un aviobiļešu rezervēšanu.

Atbalsts komersantam tiek piešķirts saskaņā ar de minimis regulējumu. Radušās izmaksas 100% apmērā komandējuma izdevumiem tiks segtas pēc dalības iesniedzot LIAA maksājuma pieprasījumu un izdevumus attaisnojošos dokumentus. Vairāk informācijas šeit.

Uz atbalstu var pretendēt komersants, kas atbilst MK noteikumu Nr.500 13.punktā noteiktajam.

Pasākuma mērķis: Veicināt uzņēmējdarbību jūras/jūrniecības sektorā un Norvēģijas grantu ietvaros un ārpus tās.

Pasākuma norise uz vietas un tiešsaistē.

Pieteikšanās pasākumam klātienē:

Pasākumam klātienē dalībnieku skaits ir ierobežots. Dalībai klātienē tiks apstiprināti 10 komersanti.

Informācija par divpusējās sadarbības fonda atlases nolikumu, pieteikumu un aizpildīšanas metodiku, ir iespējams atrast zemāk.

Priekšroka tiks dota tiem komersantiem, kas ražo vai veicina jaunu produktu attīstīšanu tieši zilās ekonomikas jomā un atbilstoši iesniegšanas datumam un laikam pirmie iesniegs pieteikumu.

Pieteikumu lūdzu aizpildīt līdz 2022.gada 1.aprīlim.

Aizpildītu pieteikumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu apriti un noformēšanu, nosūtīt uz Programmas apsaimniekotaja elektroniskā pasta adresi pasts@liaa.gov.lv.

Visiem pieteikuma iesniedzējiem vienlaikus jāreģistrējas arī B2Match platformā.

Klātienes pasākuma dalībniekiem tiks nodrošināta iespēja uzaicināt potenciālos sadarbības partnerus individuālai tikšanās. Tikšanos iespējams pieteikt caur B2Match platformu gan klātienē gan tiešsaistē.

Pieteikšanās tiešsaistes pasākumam:

Pasākums tiks straumēts tiešsaistē 2022. gada 10.–11. maijā no plkst. 10:00 līdz 17:00. Tajā pulcēsies 200 uzņēmumu, inovāciju klasteru, pētniecības institūtu, nozaru asociāciju un citi pārstāvji. Digitālā dalība ir bez maksas un pieejama ikvienam, kas reģistrējas šeit. Reģistrējoties pasākumam digitālai dalībai, var arī reģistrēties tīklošanās pasākuma daļai. Reģistrējoties jāizveido dalībnieka profils un tiek iegūta piekļuve. Platforma nodrošina iespēju pārlūkot citu dalībnieku profilus un rezervēt B2B tikšanās ar potenciālajiem sadarbības partneriem.

Pasākuma programma pieejama šeit

Pasākuma darba valoda – angļu.

Pasākumu organizē Norvēģijas valsts dibināta institūcija “Innovation Norway” sadarbībā ar LIAA un citu dalībvalstu EEZ un Norvēģijas grantu programmu apsaimniekotājiem.


Dalies ar šo rakstu
Share with instagram
Share with facebook
Share with whatsapp
Send e-mail
Copy to clipboard

Piesakies jaunumiem

Saņem paziņojumus par jaunākajiem konkursiem, ziņām un pasākumiem programmās, kuras svarīgas tieši Tev!

Ziņo par pārkāpumiem

Ieviešanā sekojam labas pārvaldības principiem un ieviešanas porcess ir atklāts, caurspīdīgs un izsekojams. Ja tev ir aizdomas par pārkāpumu - ziņo!