Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Kurzemes plānošanas reģionā - EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti
Visas
programmas
Program icon
Pētniecība
un izglītība
Program icon
Reģionālā attīstība un kultūra
Program icon
Starptautiskā policijas sadarbība
Program icon
Aktīvo iedzīvotāju fonds
Program icon
Korekcijas
dienesti
Program icon
Bizness un
inovācijas
Program icon
Klimats
un vide
Program icon
Sociālais dialogs-pienācīgs darbs
Program icon
Divpusējās sadarbības fonds
Program icon
Category image
Reģionālā attīstība un kultūra

Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Kurzemes plānošanas reģionā

Programma Reģionālā Attīstība un Kultūra
Atlases veids Iepriekš Noteikts
Konkursa nosaukums Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Kurzemes plānošanas reģionā
Nacionālais projekta partneris Liepājas un Ventspils valstspilsētas pašvaldības
Donorvalsts/starptautiskais projekta partneris Norvēģijas Rūgallanes reģionālā līmeņa pašvaldība
Projekta nacionālais Nr. LV-LOCALDEV-0004
GrACE projekta Nr. LV-LOCALDEV-0004
Līguma Nr. EEZ/INP/07
Līguma parakstīšanas datums 03.08.2021
Projekta nosaukums Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Kurzemes plānošanas reģionā
Līdzfinansējuma saņēmējs Kurzemes plānošanas reģions
Projekta izmaksu attiecināmības sākums 30.06.2021
Projekta beigas 29.04.2024
Kopējās attiecināmās izmaksas 950 605.00€
Grantu finansējums 751 186.65€
Valsts līdzfinansējums 132 562.35€
Saņēmēja līdzfinansējums 66 856.00€
Projekta statuss Ieviešanā
Projekta mērķis/sagaidāmais rezultāts Projekta “Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Kurzemes plānošanas reģionā” mērķis ir mazināt sociāli ekonomiskās attīstības līmeņa atšķirības un nodrošināt līdzsvarotu attīstību Kurzemes plānošanas reģionā, veicinot uzņēmējdarbības attīstību. Plānotie rezultāti: • Uzņēmumiem stiprināta operacionālā kapacitāte. • Stiprināta Kurzemes plānošanas reģiona uzņēmējdarbības centra kapacitāte. • Apmācīti speciālisti uzņēmējdarbības veicināšanas un pašvaldību sadarbības jomās un stiprināta KPR kapacitāte. • Stiprināta uzņēmējdarbības atbalsta kapacitāte pašvaldībās.
Īstenošanas vieta Kurzeme
Dalies ar šo rakstu
Share with instagram
Share with facebook
Share with whatsapp
Send e-mail
Copy to clipboard

Piesakies jaunumiem

Saņem paziņojumus par jaunākajiem konkursiem, ziņām un pasākumiem programmās, kuras svarīgas tieši Tev!

Ziņo par pārkāpumiem

Ieviešanā sekojam labas pārvaldības principiem un ieviešanas porcess ir atklāts, caurspīdīgs un izsekojams. Ja tev ir aizdomas par pārkāpumu - ziņo!