Starptautiskās policijas sadarbības programmas aktualitātes - EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti
Visas
programmas
Program icon
Pētniecība
un izglītība
Program icon
Reģionālā attīstība un kultūra
Program icon
Starptautiskā policijas sadarbība
Program icon
Aktīvo iedzīvotāju fonds
Program icon
Korekcijas
dienesti
Program icon
Bizness un
inovācijas
Program icon
Klimats
un vide
Program icon
Sociālais dialogs-pienācīgs darbs
Program icon
Divpusējās sadarbības fonds
Program icon
Category image
Starptautiskā policijas sadarbība

Starptautiskās policijas sadarbības programmas aktualitātes

2021. gada 16. jūnijā videokonferencē attālinātā režīmā Sadarbības komitejas sanāksmes Nr. 7 ietvaros tika pārrunātas EEZ grantu 2014.–2021. gadam programmas “Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana” (Programma) aktualitātes un progress, kā arī konceptuāli tika apstiprināts Divpusējās sadarbības fonda iniciatīvu atjaunotais plāns. 

Iekšlietu ministrija kā Programmas apsaimniekotājs informēja sanāksmes dalībniekus par noslēgtajiem projektu līgumiem un progresu pēdējā pusgada laikā un risku pārvaldībā balstītu Programmas uzraudzību. Šobrīd norit darbs, lai 2021. gada otrajā pusē tiktu uzsākta īstenošana un parakstīts Finanšu izlūkošanas dienesta sadarbībā ar Finanšu kapitāla un tirgus komisiju īstenojamā projekta “Darbinieku zināšanu pilnveide noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanā Latvijā” līgums un lai līdz ar 2022. gadu uzsāktu plānoto rezerves finansējuma Tieslietu ministrijas īstenojamo projektu “Tiesu ekspertīžu sistēmas un notikumu vietas apskates kapacitātes stiprināšana”, kas, pateicoties Donoru valstu piešķirtajam rezerves finansējumam, uzlabos tiesu ekspertīžu ātrumu un kriminālistikas speciālistu atbalstu notikuma vietās un kas būtu jau septītais un pēdējais uzsākamais Programmas projekts.

Šajā Sadarbības komitejas sanāksmē pirmo reizi tika aicināti piedalīties arī Projektu īstenotāju pārstāvji, lai detalizētāk iepazīstinātu Donoru pārstāvjus ar jau līdz šim sasniegto. Valsts ieņēmumu dienests izklāstīja projekta “Ekonomisko noziegumu novēršana un apkarošana robežšķērsošanas vietā “Terehova”” “ceļa karti” un projekta “Tiesībsargājošo iestāžu sadarbības veicināšana ekonomisko noziegumu novēršanā un apkarošanā Latvijā” sasniegumus un turpmākās aktivitātes.

Sadarbības komiteja, pārrunājot divpusējās sadarbības jautājumus, paredz pirmās aktivitātes šajā jomā sagaidīt jau 2022. gadā. Šobrīd Programmā ir apstiprināti jau 10 Divpusējās sadarbības fonda iniciatīvas, kuru īstenotāji ir Valsts policija, Labklājības ministrija un Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs. Iekšlietu ministrijas mērķis ir radīt iespēju visiem Projektu īstenotājiem stiprināt sadarbību ar EEZ valstīm, tāpēc Iekšlietu ministrija sadarbībā ar Valsts ieņēmumu dienestu un ar Donoru valstu pārstāvju atbalstu šobrīd strādā pie Latvijas iestāžu divpusējās sadarbības attīstīšanas ar Norvēģijas un Islandes muitas iestādēm.

Nākamā Programmas Sadarbības komitejas sēde ir plānota 2021. gada decembrī.

Dalies ar šo rakstu
Share with instagram
Share with facebook
Share with whatsapp
Send e-mail
Copy to clipboard

Piesakies jaunumiem

Saņem paziņojumus par jaunākajiem konkursiem, ziņām un pasākumiem programmās, kuras svarīgas tieši Tev!

Ziņo par pārkāpumiem

Ieviešanā sekojam labas pārvaldības principiem un ieviešanas porcess ir atklāts, caurspīdīgs un izsekojams. Ja tev ir aizdomas par pārkāpumu - ziņo!