Katrs piektais Latvijas iedzīvotājs un uzņēmējs pieļauj iesaistīšanos koruptīvos darījumos - EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti
Visas
programmas
Program icon
Pētniecība
un izglītība
Program icon
Reģionālā attīstība un kultūra
Program icon
Starptautiskā policijas sadarbība
Program icon
Aktīvo iedzīvotāju fonds
Program icon
Korekcijas
dienesti
Program icon
Bizness un
inovācijas
Program icon
Klimats
un vide
Program icon
Sociālais dialogs-pienācīgs darbs
Program icon
Divpusējās sadarbības fonds
Program icon
Category image
Starptautiskā policijas sadarbība

Katrs piektais Latvijas iedzīvotājs un uzņēmējs pieļauj iesaistīšanos koruptīvos darījumos

Lai arī sabiedrības attieksme pret kukuļošanu kopumā ir noraidoša, aptauja liecina, ka 21 % iedzīvotāju un 19 % uzņēmēju pieļauj iespēju dot kukuli valsts vai pašvaldības amatpersonai. Šādu rīcību abas aptaujātās grupas visbiežāk pamato ar drošības sajūtu, ka problēma tiks risināta un darbinieki būs laipni un atsaucīgi. Uzņēmēju vidū visbiežāk minētais iemesls ir neskaidras un sarežģītas normatīvo aktu procedūras, kuru izpildē nepieciešama amatpersonas palīdzība vai pretimnākšana.

Aptaujā 20 % uzrunāto iedzīvotāju un 21 % uzņēmēju atzina, ka pēdējo divu gadu laikā dažādu jautājumu risināšanai izmantoja neoficiālus paņēmienus, un visbiežāk tie bija personiskie sakari. Iedzīvotāju vidū šādi paņēmieni visbiežāk pielietoti, lai izmantotu veselības aprūpes pakalpojumus, iekārtotos darbā valsts vai pašvaldību iestādēs un risinātu nekustamā īpašuma lietas. Savukārt uzņēmēju vidū šāda pieeja izmantota, lai kārtotu ar būvniecību saistītus jautājumus, nodrošinātu dalību valsts vai pašvaldību publiskajos iepirkumos, kā arī saņemtu atļaujas un licences.

Sabiedrības un uzņēmēju ieskatā, Latvijā augsta un zemāka līmeņa valsts amatpersonu kukuļošana aizvien ir izplatīta problēma. Pretēji iedzīvotāju vidū valdošajam uzskatam uzņēmēji aptaujā pauda pārliecību, ka kukuļošana Latvijā pēdējo četru gadu laikā mazinājusies. Tāpat uzņēmēji salīdzinājumā ar sabiedrības pausto nostāju daudz pozitīvāk vērtē valsts un pašvaldību institūciju godīgumu.

Lai mazinātu korupcijas izplatību Latvijā, 92 % aptaujāto iedzīvotāju uzskata, ka nepieciešams nodrošināt lielāku informācijas atklātību lobēšanas procesā, un 89 % – ka nepieciešama stingrāka publisko iepirkumu kontrole. Tikmēr 52 % aptaujāto uzņēmēju uzskata, ka jāpiespriež bargāki sodi kukuļņēmējiem un kukuļdevējiem, un 44 % – ka amatpersonas jāpieņem darbā atklāta konkursa kārtībā.

Sabiedriskās domas aptaujā piedalījās 1001 respondents vecumā no 18 gadiem un 421 uzņēmums, kas saimniecisko darbību veic Latvijā. Aptauju KNAB uzdevumā veica t irgus un sociālo pētījumu centrs “Latvijas Fakti” laika posmā no 2021. gada 8. februāra līdz 23. februārim.

Dalies ar šo rakstu
Share with instagram
Share with facebook
Share with whatsapp
Send e-mail
Copy to clipboard

Piesakies jaunumiem

Saņem paziņojumus par jaunākajiem konkursiem, ziņām un pasākumiem programmās, kuras svarīgas tieši Tev!

Ziņo par pārkāpumiem

Ieviešanā sekojam labas pārvaldības principiem un ieviešanas porcess ir atklāts, caurspīdīgs un izsekojams. Ja tev ir aizdomas par pārkāpumu - ziņo!