VID uzlabos pārrobežu noziegumu novēršanu un apkarošanu - EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti
Visas
programmas
Program icon
Pētniecība
un izglītība
Program icon
Reģionālā attīstība un kultūra
Program icon
Starptautiskā policijas sadarbība
Program icon
Aktīvo iedzīvotāju fonds
Program icon
Korekcijas
dienesti
Program icon
Bizness un
inovācijas
Program icon
Klimats
un vide
Program icon
Sociālais dialogs-pienācīgs darbs
Program icon
Divpusējās sadarbības fonds
Program icon
Category image
Starptautiskā policijas sadarbība

VID uzlabos pārrobežu noziegumu novēršanu un apkarošanu

Šī gada 27. jūlijā Valsts ieņēmumu dienesta (VID) ģenerāldirektore Ieva Jaunzeme un Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietniece Ingūna Aire parakstīja līgumus par divu nozīmīgu projektu – “Ekonomisko noziegumu novēršana un apkarošana robežšķērsošanas vietā “Terehova”” un “Tiesībsargājošo iestāžu sadarbības veicināšana ekonomisko noziegumu novēršanā un apkarošanā Latvijā” – īstenošanu.

Abi projekti tiks īstenoti Eiropas Ekonomikas zonas granta līdzfinansētās programmas “Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana” ietvaros

Ērtāka, drošāka un precīzāka robežas uzraudzība

Lai paaugstinātu ekonomisko noziegumu novēršanas un apkarošanas efektivitāti, vienu no projektiem VID kopā ar sadarbības partneriem īstenos robežšķērsošanas vietā “Terehova” uz ES ārējās robežas. 

 Īstenojot projektu,  paredzēts uzlabot infrastruktūru  Terehovā efektīvākai muitas kontrolei, kā arī drošākiem un ērtākiem apstākļiem robežas šķērsotājiem.

Projekta ievaros uz robežas strādājošie muitas un robežsardzes speciālisti piedalīsies kopīgās mācībās, tā nostiprinot starpinstitucionālo sadarbību un koordināciju. Savukārt  muitas dienesta darba suņu komandai tiks pārbūvētas telpas Rēzeknē un iegādāti jauni mācību līdzekļi un aprīkojums treniņu vajadzībām.

VID partneri projekta ietvaros būs Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (OECD) un VAS ”Valsts nekustamie īpašumi” (VNĪ). Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 2,6 miljoni eiro; no tām Eiropas Ekonomikas zonas grantu finansējums 85% apmērā jeb 2,2 miljoni  eiro un valsts budžeta līdzfinansējums 15%  jeb 388 tūkstoši eiro. Plānotais projekta īstenošanas ilgums ir trīs ar pusi gadi.

Iestāžu sadarbība ekonomisko noziegumu novēršanai un apkarošanai

Otra projekta ietvaros VID izstrādās vienotu kriminālizlūkošanas datu apmaiņas sistēmu un sagatavos informācijas analītiķus un īpašo uzdevumu ekspertus.

Vienotā kriminālizlūkošanas datu apmaiņas sistēma ietvers datu digitālās analītikas instrumentu un VID Nacionālā kriminālizlūkošanas modeļa digitālo atbalsta sistēmu, kas tiks savienota ar Valsts policijas datubāzi.

Kriminālizlūkošanas datu apmaiņa starp tiesībaizsardzības iestādēm ievērojami sekmēs noziedzīgu nodarījumu novēršanu un atklāšanu gan valsts mērogā, gan arī starptautiski.

Kopējais šī projekta attiecināmās izmaksas ir 2, 2 miljoni  eiro; no tām Eiropas Ekonomikas zonas grnatu finansējums 85% apmērā jeb 1,9 miljoni eiro un valsts budžeta līdzfinansējums 15% jeb 329 tūkstoši  eiro. Plānotais projekta īstenošanas ilgums ir trīs gadi un 10 mēneši.

Eiropas Ekonomikas zonas granta līdzfinansētās programmas “Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana” apsaimniekotājs ir Iekšlietu ministrija, savukārt starptautiskā partnerorganizācija ir Eiropas Padome.

Dalies ar šo rakstu
Share with instagram
Share with facebook
Share with whatsapp
Send e-mail
Copy to clipboard

Piesakies jaunumiem

Saņem paziņojumus par jaunākajiem konkursiem, ziņām un pasākumiem programmās, kuras svarīgas tieši Tev!

Ziņo par pārkāpumiem

Ieviešanā sekojam labas pārvaldības principiem un ieviešanas porcess ir atklāts, caurspīdīgs un izsekojams. Ja tev ir aizdomas par pārkāpumu - ziņo!