Ar Norvēģijas grantu atbalstu uzlabos klimata pārmaiņu politiku un veiks vēsturiski piesārņoto teritoriju sanāciju - EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti
Visas
programmas
Program icon
Pētniecība
un izglītība
Program icon
Reģionālā attīstība un kultūra
Program icon
Starptautiskā policijas sadarbība
Program icon
Aktīvo iedzīvotāju fonds
Program icon
Korekcijas
dienesti
Program icon
Bizness un
inovācijas
Program icon
Klimats
un vide
Program icon
Sociālais dialogs-pienācīgs darbs
Program icon
Divpusējās sadarbības fonds
Program icon
Category image
Klimats un vide

Ar Norvēģijas grantu atbalstu uzlabos klimata pārmaiņu politiku un veiks vēsturiski piesārņoto teritoriju sanāciju

Klimata pārmaiņas ietekmē sabiedrības ilgtspējību, ekonomiskās izaugsmes potenciālu, ekosistēmu stāvokli, kā arī iedzīvotāju dzīves kvalitāti. Lai risinātu šīs problēmas, kas šobrīd aktuālas visā pasaulē, tajā skaitā Latvijā, ar Norvēģijas grantu palīdzību paredzēts īstenot divus projektus, kas veicinās klimata pārmaiņu politikas integrāciju nozaru un reģionālajā politikā un uzlabos ilgtspējīgas augsnes resursu pārvaldību lauksaimniecībā.

Turklāt ar Norvēģijas grantu palīdzību Latvijā tiks uzlabots vismaz trīs vēsturiski piesārņoto teritoriju vides stāvoklis un novērsta to negatīvā ietekme uz cilvēku veselību un vidi. Papildus tiks veiktas izglītojošas un informatīvas aktivitātes sabiedrības izpratnes veicināšanai par sanācijas pasākumu ietekmi. Šo projektu realizēšanai tiks organizēts atklātais konkurss, kur projektu īstenošanai paredzētais laiks būs līdz 2024. gada 31.decembrim.

Kopējais atklātajam konkursam pieejamais finansējums ir 11 miljoni eiro, no kuriem valsts budžeta līdzfinansējums ir 1,65 miljons eiro un Norvēģijas grantu līdzfinansējums ir 9,35 miljoni eiro. Savukārt iepriekš noteikto projektu īstenošanai kopējais pieejamais finansējums ir 4,01 miljoni eiro, no kuriem valsts budžeta līdzfinansējums ir 602 647 tūkstoši eiro.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izstrādātais noteikumu projekts par Norvēģijas finanšu instrumenta programmas “Klimata pārmaiņu mazināšana, pielāgošanās tām un vide” īstenošanu 2020.gada 18.februārī tika atbalstīts valdībā.

Piesakies jaunumiem

Saņem paziņojumus par jaunākajiem konkursiem, ziņām un pasākumiem programmās, kuras svarīgas tieši Tev!

Ziņo par pārkāpumiem

Ieviešanā sekojam labas pārvaldības principiem un ieviešanas porcess ir atklāts, caurspīdīgs un izsekojams. Ja tev ir aizdomas par pārkāpumu - ziņo!