Notiks starptautiska konference par kvalitatīva kultūras piedāvājuma radīšanu bērnu un jauniešu auditorijai - EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti
Visas
programmas
Program icon
Pētniecība
un izglītība
Program icon
Reģionālā attīstība un kultūra
Program icon
Starptautiskā policijas sadarbība
Program icon
Aktīvo iedzīvotāju fonds
Program icon
Korekcijas
dienesti
Program icon
Bizness un
inovācijas
Program icon
Klimats
un vide
Program icon
Sociālais dialogs-pienācīgs darbs
Program icon
Divpusējās sadarbības fonds
Program icon
Category image
Reģionālā attīstība un kultūra

Notiks starptautiska konference par kvalitatīva kultūras piedāvājuma radīšanu bērnu un jauniešu auditorijai

Ceturtdien, 2019.gada 7. novembrī, Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā, Palasta ielā 4, Rīgā, notiks Kultūras ministrijas (KM) organizēta starptautiska konference kultūras organizācijām, izglītības nozares un pašvaldību pārstāvjiem. Tās ietvaros eksperti no Latvijas, Norvēģijas un Portugāles iepazīstinās ar labo praksi darbā ar bērnu un jauniešu auditoriju, kā arī palīdzēs rast atbildes uz jautājumiem par to, kas ir kvalitatīvs kultūras produkts bērniem un jauniešiem un kā nodrošināt tā piemērotību, ilgtspēju un mobilitāti.

Jaunu profesionālās laikmetīgās mākslas un kultūras produktu radīšana bērnu un jauniešu auditorijai kopradē ar donorvalstu (Norvēģija, Islande, Lihtenšteina) partneriem, kā arī auditorijas attīstība būs nepieciešamās komponentes, lai 2020. gadā Latvijas profesionālās laikmetīgās mākslas kultūras organizācijas un NVO, kā arī pašvaldības veiksmīgi varētu piedalīties konkursā Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) līdzfinansējuma saņemšanai jaunu produktu radīšanai bērnu un jauniešu auditorijai.

Kopš 2018. gada Latvijā tiek īstenota iniciatīva „Latvijas Skolas soma” . Tā skolēniem dod iespēju klātienē iepazīt Latviju mākslas un kultūras norisēs (skatuves mākslā, mūzikā, vizuālajā mākslā, literatūrā, dejā, arhitektūrā, dizainā un kino), tai skaitā izzināt Latvijas valstiskuma attīstības un saglabāšanas liecības, Latvijas kultūrainavu, kultūras vērtības un laikmetīgās izpausmes, vēsturisko mantojumu un radošās industrijas.

Arī Norvēģijas skolās tiek īstenota līdzīga iniciatīva – nacionāla līmeņa mākslas un kultūras programma “Norvēģijas Kultūras skolas soma” (the Cultural Rucksack). Programma Norvēģijā pastāv kopš 2001. gada, un tā tiek uzskatīta par ārkārtīgi veiksmīgu.

Portugālē EEZ finanšu instrumenta ietvaros tika īstenota programma Cultural Footprint ar mērķi veicināt pieejamību mākslai un kultūrai bērnu un jauniešu vidū dažādos reģionos, kā arī atbalstīt portugāļu mākslinieku sadarbību ar izglītības iestādēm.

Latvija un Norvēģija 2017. gada decembrī parakstīja saprašanās memorandus par Eiropas Ekonomiskās zonas (EEZ) un Norvēģijas finanšu instrumenta ieviešanu 2014. – 2021. gadā. Tas paredz, ka VARAM administrētajā programmā „Reģionu attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” 3 000 000 euro no programmas finansējuma tiek paredzēti programmas jomai „Kultūras uzņēmējdarbība, kultūras mantojums un kultūras sadarbība”. Tās mērķis ir uzlabot pieejamību profesionālajai laikmetīgajai mākslai un kultūrai visos Latvijas reģionos. Programmas ieviešanu plānots uzsākt 2020. gadā. Programmas kultūras jomas mērķa grupa – bērni un jaunieši no vispārējām un profesionālajām Latvijas izglītības iestādēm.

Piesakies jaunumiem

Saņem paziņojumus par jaunākajiem konkursiem, ziņām un pasākumiem programmās, kuras svarīgas tieši Tev!

Ziņo par pārkāpumiem

Ieviešanā sekojam labas pārvaldības principiem un ieviešanas porcess ir atklāts, caurspīdīgs un izsekojams. Ja tev ir aizdomas par pārkāpumu - ziņo!